könyveinkEzen a lapon a buddhista témájú könyvek és egyéb kiadványok magyar nyelvű fordításait találod.

E műfordításokat kiváló stilisztikai és esztétikai érzékkel rendelkező-, a buddhizmusban jártas gyakorló buddhisták végzik. A magyar nyelvű változatok olvasása során leginkább ugyanazt az élményt kapod, mint amit az eredeti szöveg-, vagyis a forrásanyag nyújt. E buddhista témájú könyvek az Igaz Megvilágosodás Buddhista Gyakorló Közösség (佛教正覺同修會) bölcs Tanítójának, Xiao Pinshi (蕭平實) Mester munkái. Mindennapi gyakorlásaink mellett célunk, hogy ezen buddhista témákat feldolgozó és magyarázó kínai-, valamint angol nyelvű szövegek hitelesen, magyar nyelven is megismerhetőek legyenek.

E kiadványok a gyakorló közösség kiadója, a Wholesome Vision (善見出版) gondozásában jelentek meg. Igény estetén az angol és/vagy kínai nyelvű könyvek - egyezetett módon - a TANteremben elérhetők

佛法在世间,不离世间觉! 阿弥陀佛!


Xiao Pingshi: A tunya madár és a fényes teknős története 《鈍鳥與靈龜摘要》

"Az tunya madár és a fényes teknős története" (鈍鳥與靈龜) tiszteletreméltó Xiao Pingshi Dharma Mester lejegyezése nyomán született Dahui Zonggao (大慧宗果禪師 1089-1163) és Tiantong Hongzhi Chan Mesterek (天童宏智禪師 1091-1157) kiterjedt munkáinak alapos kutatása nyomán. Rávilágít arra, hogy mind a Huatou Chan (kanhua 看話禪), mind a Mozhao Chan (默照禪) a megvalósítás esszenciája, amelyet a Dahui és Tiantong Chan mesterek tanítottak; ugyanazt a célt szolgálják a tathāgatagarbha-, a nyolcadik tudat megvalósításában. Ez az "elérés" lényege. Tiantong Hongzhi Chan mester feljegyzett tanításainak szakirodalma azt mutatja, hogy a Mozhao Chan (默照禪) és Huatou Chan (kanhua 看話禪) belüli felismerés lényege, amelyet Tiantong Hongzhi és Dahui Zonggao Chan mesterek tanítottak, ugyanazon az alapon osztozik a nyolcadik tudattal, a tathāgatagarbhával (如來藏), melyet mindkét Mester elért.

tovább olvasokChen Yi Sheng Zi: Kérdések a Buddhizmusról (1) - A Buddhizmus Alapjai 《學佛釋疑 - 佛法基礎概念篇》

Elgondolkodtál már azon, hogy mi az élet és mi annak igazi eredete? Gondolkodtál már azon, hogyan jött létre az univerzum? Kerested-e már a spirituális felszabadulás és a belső béke elérésének módjait? Meg fogsz lepődni, amikor rájössz, hogy buddhista tanítások teljeskörűen válaszolnak minden kérdésre, melyek valaha is felmerültek benned! A buddhista tanítások mélyrehatók, átfogók és gyakorlatiasak. Mi pedig megfogadtuk, hogy egy-egy könyvben ezeket bemutatjuk neked. Ebben a sorozatban 16 témából álló gyűjtemény található, amelyek számos gyakori kérdést érintenek a buddhizmussal kapcsolatban, úgy, mint: Mi a buddhizmus? Hogyan gyakoroljuk a buddhizmust? Mit jelent a Kezdettelenség? Valóban létezik a szabad akarat? Az élet és a világegyetem eredete. Reméljük, hogy ezek a témák inspirálnak téged is és segítenek néhány éleslátó perspektívát kialakítani a buddhizmus igazságában.

tovább olvasokChen Yi Sheng Zi: Kérdések a Buddhizmusról (2) - Az Élet Igazsága 《生命真相篇》

Elgondolkodtál már azon, hogy mi az élet és mi annak igazi eredete? Gondolkodtál már azon, hogyan jött létre az univerzum? Kerested-e már a spirituális felszabadulás és a belső béke elérésének módjait? Meg fogsz lepődni, amikor rájössz, hogy buddhista tanítások teljeskörűen válaszolnak minden kérdésre, melyek valaha is felmerültek benned! A buddhista tanítások mélyrehatók, átfogók és gyakorlatiasak. Mi pedig megfogadtuk, hogy egy-egy könyvben ezeket bemutatjuk neked. Ebben a sorozatban 16 témából álló gyűjtemény található, amelyek számos gyakori kérdést érintenek a buddhizmussal kapcsolatban, úgy, mint: Mi a buddhizmus? Hogyan gyakoroljuk a buddhizmust? Mit jelent a Kezdettelenség? Valóban létezik a szabad akarat? Az élet és a világegyetem eredete. Reméljük, hogy ezek a témák inspirálnak téged is és segítenek néhány éleslátó perspektívát kialakítani a buddhizmus igazságában.

tovább olvasokKérdések a Buddhizmusról (3) - Érdekes Témák Bemutatása 《學佛釋疑 - 綜合議題篇》

Elgondolkodtál már azon, hogy mi az élet és mi annak igazi eredete? Gondolkodtál már azon, hogyan jött létre az univerzum? Kerested-e már a spirituális felszabadulás és a belső béke elérésének módjait? Meg fogsz lepődni, amikor rájössz, hogy buddhista tanítások teljeskörűen válaszolnak minden kérdésre, melyek valaha is felmerültek benned! A buddhista tanítások mélyrehatók, átfogók és gyakorlatiasak. Mi pedig megfogadtuk, hogy egy-egy könyvben ezeket bemutatjuk neked. Ebben a sorozatban 16 témából álló gyűjtemény található, amelyek számos gyakori kérdést érintenek a buddhizmussal kapcsolatban, úgy, mint: Mi a buddhizmus? Hogyan gyakoroljuk a buddhizmust? Mit jelent a Kezdettelenség? Valóban létezik a szabad akarat? Az élet és a világegyetem eredete. Reméljük, hogy ezek a témák inspirálnak téged is és segítenek néhány éleslátó perspektívát kialakítani a buddhizmus igazságában.

tovább olvasokXiao Pingshi Válogatott Buddhista Írásai 《平實導師法語選輯》

Kétezerötszáz évvel azután, hogy Indiában létrejött, mára a buddhizmus minden kontinensen megtalálható. Globális jelenléte ellenére a buddhizmus modern világunkban gyakran sekélyes törekvésekbe süllyedt, mivel a buddhista gyakorlók nehezen értik meg a lényegét. Ugyanezen okból kifolyólag a Buddhadharma tényleges megvalósításához elengedhetetlen gyakorlatok is olyan mértékben torzultak, hogy mára gyakran ellentmondanak Buddha [eredeti] tanításainak. A buddhizmus csak a jó cselekedetekről szól? Elengedni a vágyat? Békét és tartós boldogságot keresni? Megszelídíteni a tudatot a meditációval? Xiao Pingshi Mester a Buddhadharmáról szóló világos beszédeiben szisztematikusan bemutatja, hogy míg Sakyamuni Buddha tanításai minden világi erőfeszítést és gyakorlatot felölelnek, a Dharma alapvető tanítása pontosan az Igaz Tudat transzcendentális megvalósításában rejlik – a világegyetem és minden létezés eredete ez.

tovább olvasokXiao Pingshi: Szív Szútra - de melyik Szív? 《心經 - 到底在說什麼?》

A Szív Szútra teljes címe "Prajñā Pāramitā Szív Szútra" (Prajñāpāramitāhṛdaya 般若波羅蜜多心經). Bár a kínai változat egy általánosan ismert szöveg, mindössze kétszázhatvan karakterből áll, amely tartalmazza a prajñā-szútrák lényegét. E szótra valódi tartalmát azonban a vezetők régóta félreértik. Amikor egy könyvet olvasunk, általában először annak témáját nézzük, hiszen a könyvben minden ennek a témának a magyarázata és kidolgozása körül forog – semmi sem tér el a témától. Ezen elv alapján a Szív-szútra vagy a Prajñā Pāramitā Szív-szútra fókuszpontja a tudat (kínaiul szó szerint "szív" 心). A "szútra" egy közönséges főnév, amely olyan szentírásra utal, amely alapos és koherens módon fűzi össze az összes tanítást. Melyik "szívre" utal valójában a Szív-szútra? Az emberi test anatómiai szívét természetesen kizárhatjuk. A "szív" kifejezés a szútrában elsősorban a tudat vagy elme (a továbbiakban "tudat") funkcióira utal, amelyek nem fizikai jellegűek.

tovább olvasokXiao Pingshi: Én és éntelenség 《我與無我》

A Három-jármű Buddha Dharmája az éntelenség (無我) fogalmáról beszél. Mindazonáltal oly sok híres (szerzetesi és világi) buddhista mester gyakran nem érti meg ennek valódi jelentését. Az összes Három-jármű szútra – az āgama-, a Prajñāpāramitā-, és a Csak-Tudat szútrák – implicit és explicit módon fejti ki az "Éntelenség" és az "Én" valódi elvét. Bár a Mahayana Dharma azt tanítja, hogy nincs Én, ez nem a minden jelenség ürességéről való nihilista nézetet jelenti; ehelyett felfedi a Maradék-nélküli Nirvána végső valóságát – az Igaz Tudatot. Ezt az Igaz Tudatot az "Éntelen Énnek", a "Nem-tudat Tudatának" és "Minden Valódi Valóságának" nevezik. Ennek a tudatnak a felismerése után az ember felfogja az igazi valóságot, így azonnal előhozza a Prajñā -ra vonatkozó mahayana bölcsességet; eképp cselekedve pedig a "megkülönböztető mahayana tanítás" bölcsének vagy szentjének tekintik.

tovább olvasokXiao Pingshi: Elgondolás-nélküli Buddha-koncentráció 《无相念佛》

Ez a könyv számos gyakorlati technikát lépésről-lépésre alkalmazva tanítja meg az Elgondolás-nélküli Buddha-tudatosság Dharma-kapuját. Egy nagyszerű módszert, amely lehetővé teszi a buddhista gyakorló számára, hogy gyorsan elérje az egypontos koncenrációt. Az elgondolás-nélküli Buddha-tudatosságban való jártasság óriási előnyökkel jár a dharma-művelésben. E módszerből nyert mozgás közbeni meditatív koncentráció erejének köszönhetően a gyakorlók megfelelő körülmények között megpillanthatják Buddha-természetüket és azokat, akik ezt már elérték. a Három Érdem elvégzéséből származó előnyök pedig lehetőséget adnak bármely Tiszta Földön való újjászületésre a jelenlegi élet végén. Mindezek arra irányulnak, hogy elsajátítsuk Buddha gyakorlatait, megértsük a Dharmát, elérjük a felszabadulást, elsajátítsuk Buddha érdemi tulajdonságait és végső soron a Tiszta Föld négy típusának megismerését a buddhaság elérésekor.

tovább olvasokChen Yi Sheng Zi: Három Kocsi Bodhijának Áttekintése 《三乘菩提綱要之 聲聞菩提意涵》

A Buddhadharma – Buddha tanítása – kiterjedt és mindenre kiterjedő. Felöleli a hétköznapi v. közönséges világ összes jelenségét ("mundán" ~közönséges dharmák), a fizikai vagy látható világon túlmutató-, azon kívül létező ún. "transzmundán" világ jelenségeit (transzmudán ~látható világon kívüli dharmák), valamint a mundán és a transzmundán világ összes jelenségét (mundane és transzmundán dharmák). Mindazonáltal a Buddha tanításának lényege és magja mindig az egyes élőlények saját valódi tudatára – a nyolcadik tudatára, a tathagatagarbhára – támaszkodik, ez Buddha tanításának alapja. Az érző lények szenvedést tapasztalnak, mert nem értik a valódi tudat méltó erényeit és csodálatos funkcióit; vágynak, és az Öt Aggregátumot valódi létezésnek tekintik; ennek eredményeként pedig különféle egészséges és egészségtelen cselekedeteket hajtanak végre és számtalan korszakon át a születés és halál körforgásában vannak a Három Birodalomban.

tovább olvasok
Xuan Zang TANterem - 玄奘讲堂
1076 Budapest, Garay utca 13-15. | Telefon: +3630.619.9088 és +3630.337.8240