kezdőlap > xuanzang > xuanzang munkássága

xuanzang munkásságaXuanzang (玄奘, 602 körül – 664. február 5.) munkássága lefedi a buddhista irodalom skáláját. Fordította Yogācāra (唯識) szútráit és értekezéseit (śāstra); Madhyamaka (中观派) szövegeit; Tiszta Föld (淨土宗) buddhizmus szövegeit; Sarvāstivadin Abhidharma-t (阿毘達磨); tantrikus szövegeket; hindu vaiśeṣika szövegeit; Abhidharma szövegeit; Dhāranī (陀羅尼) szövegeket; Avadāna (譬喻) szövegek; Mahájána szútrákat (大乘佛教); Vaipulya szútráit (大乘方廣總持經); A függő keletkezéssel (緣起 pratītya-samutpādával foglalkozó szútrákat, Buddha közvetlenül a parinirvāṇa előtti tanításait, uralkodóknak intzett szövegeket; Pratimokṣa (波羅提木叉) szövegek; Prajṅāpāramitā (般若經) szövegeket/szútrákat; útleírásokat; Avalokiteśvarának, Maitreyának, Bhaiṣajya-gurunak (az Orvosi Buddhának), Kṣitigarbhának, Amitābhának szentelt szövegeket; stb.

Művei elterjedtek a kínai buddhista kánon Taishō kiadásában (大正新脩大藏經), amely irodalmi / buddhista iskolák típusai szerint szerveződik, bizonyítva, hogy Xuanzang Mester minden műfajban dolgozott. Néhány fordítása, mint a Szív Szútra (般若波羅蜜多心經) és a Gyémánt Szútra (金剛般若波羅蜜經), a kelet-ázsiai buddhista gyakorlás és művelés középpontjában maradt. Másokat, mint például a Vimalakīrti-nirdeśa sūtra (維摩詰所說經) fordítását, beárnyékolták mások által készített fordítások. Némelyik nagyon rövid, mások páratlan terjedelmű alkotások (a Mahāprajñāpāramitā sūtra (摩訶般若波羅蜜多經) fordítása három Taishō-kötetet tölt ki! Más kínai buddhista szöveg nem közelíti meg).

A lista kronologikus.

Egyes szövegeknél nagyon pontos dátumok állnak rendelkezésünkre, míg mások esetében kevés-, vagy egyáltalán nincs információ. Vannak viták bizonyos szövegek helyével vagy dátumával kapcsolatban; ezek közül néhányat megjegyeztem, másokat figyelmen kívül hagytam. Minden munkához megadtam a kínai címet; a tekercsek számát; a szanszkrit címet, ha ismert (a rekonstruált szanszkrit címek előtt csillag áll); a legtöbb esetben a magyar fordítása (ha a kínai cím jelentése eltér az ismert szanszkrit címtől, vagy a szanszkrit csak egy lehetséges értelmezését jelenti, a kínait fordítottam); a Taishō szám (kötet, majd szövegszám); a fordítás dátuma és helye (vagy ahol a szöveg elkészült); az eredeti szerző; és a szöveget kontextusba helyező megjegyzések.


645. év

1. Nagy Bodhiszattva Szentírás-kosarának Szútrája 大菩薩藏經 (Bodhiszattva piṭaka-sūtra, 20 tekercs)

Szerző: ...
Hungfu Kolostor (弘褔寺)

CBETA: T24n1491 菩薩藏經

A Ratnakūta Szútra (寶積經) része. A Ratnakūta súlyát Bodhiruci (菩提流支) 706-ban, Dharmarakṣa (竺法護) 313-ban fordította, bár sok más fordító is közreműködött a válogatásban. Xuanzang életrajza szerint az utolsó szöveg, amelyet fordítani kértek tőle, a teljes Ratnakūta volt. Elkezdte, de a betegség és az öregség megakadályozta, hogy messzire jusson e munkában. Mivel Kínába visszatérve ez a szútra volt az első szöveg, amelyet fordított, ez a munka hátralévő életét kitöltötte.

2. A Szent Tanítások Ismertetésének Énekei 顯揚聖教論頌 (*Prakaraṇāryavākā, 1 tekercs)

Szerző: Asaṅga 無著
Hung-fu Kolostor (弘褔寺)
Fordítás ideje: július 8.

CBETA: T31n1603 顯揚聖教論頌

Asaṅga szöveg a Yogācābhūmi (瑜伽師地論 Buddhista Fenomenológia) alapján (lásd lent a 10. pontot). Állítólag Dignāga (陳那菩薩) írt egy kommentárt Yogāvatāra címmel a kilencedik fejezetéhez, amely nem maradt fenn.

3. Buddha Földjének Szútrája 佛地經 (Buddha-bhūmi Sutra, 1 tekercs)

Szerző: ...
Hungfu Kolostor (弘褔寺)
Fordítás ideje: augusztus 12.

CBETA: T16n0680 佛說佛地經

4. Hat Kapu Dharani 六門陀羅尼經 (Saṇmukhi-dhāranī, 1 tekercs)

Szerző: ...
Hungfu Kolostor (弘褔寺)
Fordítás ideje: október 11.

CBETA: T21n1360 六門陀羅尼經

A Hat Kapu az érzékszervek. A Dhāranī, akárcsak a mantra, egy lehetővé tevő ének vagy "invokáció".

5. Értekezés a Szent Tanítások Bemutatásáról 顯揚聖教論 (Ārya-śāsana-prakaraṇa, 20 tekercs)

Szerző: Asaṅga 無著
Hungfu Kolostor (弘褔寺)
Fordítás ideje: 645 október - 646 február

CBETA: T31n1602 顯揚聖教論

Asaṅga magyarázata a *Prakaraṇāryavākā (顯揚聖教論頌) verseiről (2. pont, fent).646. év

6. Mahāyāna Abhidharma Vegyes Gyűjteménye 大乘阿毗達摩雜集論 (Abhidharmasamuccaya-vyākhyā, 16 tekercs)

Szerző: Sthiramati 安慧
Hungfu Kolostor (弘褔寺)
Fordítás ideje: február 7. - április 19.

CBETA: T31n1606 大乘阿毘達磨雜集論

Sthiramati kommentárja (雜集論) Asaṅga Abhidharmasamuccaya-jához (röviden 集論). Ez az egyetlen Sthiramati szöveg, amelyet Xuanzang fordított. Kuiyi (窺基) kommentárt írt hozzá. A tibeti hagyomány a Jinaputrának tulajdonítja.

7. (Nagy Tang) Nyugati Régiók Fejlegyzései (大唐)西域記 (12 tekercs)

Szerző: Xuanzang 玄奘
Hungfu Kolostor (弘褔寺)
Fordítás ideje: n/a

CBETA: T51n2087 大唐西域記

A császár utasítására Xuanzang írta. A mű Közép-Ázsia és India útileírása, az egyik legértékesebb feljegyzésünk a VII. századi ezen régiókról. Bőséges anyagot tartalmaz a szokásokról, a buddhista legendákról, a lakosságról stb. A "Nagy Tang" a Tang-dinasztiát-, de tágabb értelemben Kínát jelenti.647. év

8. Mahāyāna Értekezés az Öt Szkandháról 大乘五蘊論 (Paṅcaskandhaka-prakaraṇa, 1 tekercs)

Szerző: Vasubandhu 世親
Hungfu Kolostor (弘褔寺)
Fordítás ideje: április 4.

CBETA: T31n1612 大乘五蘊論

Vasubandhu Yogācāra alkotása.

9. Asvabhāva Kommentárja a Mahāyānasaṅgrahához 攝大乘論無性釋 (*Mahāyānasaṅgrahopani-bandhana 10 tekercs)

Szerző: *Asvabhāva 無性
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: 647. április 10. – 649. július 31.

CBETA: T31n1598 攝大乘論釋

*Asvabhāva (攝大乘論釋) kommentárja Asaṅga Mahāyānasaṅgraha (Az Ébredés Birodalma) című művéhez, amely a Mahāyānasaṅgraha több változatának egyike, amelyet Xuanzang fordított a kínai buddhisták közötti-, Paramārtha fordításaiból származó félreértések kijavítására tett erőfeszítéseinek részeként. A Mahāyānasaṅgraha vagy röviden She Lun 攝論 kulcsfontosságú szöveg volt Paramārtha (真諦) követői számára.

10. Yogachara Gyakorlat Szakaszainak Értekezése 瑜伽師地論 (Yogācārabhūmi śāstra, 100 tekercs)

Szerző: Maitreya 彌勒
Hungfu Kolostor (弘褔寺) és Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: 646. július 3. – 648. június 11.

CBETA: T30n1579 瑜伽師地論

Ez a hatalmas mű, amelyet a kínai hagyományban Maitreyának, a tibeti hagyományban pedig Asaṅgának tulajdonítottak, "Nagy Yogācāra Enciklopédiá" -ként szolgált Xuanzang számára. Xuanzang Indiába ment, hogy beszerezze a szöveg teljes példányát. Paramārtha (真諦) részleges fordítást végzett (ld.: T.30.1584).

11. Mély Titok Magyarázatának Szútrája 解深密經 (Saṅdhinirmocana sūtra, 5 tekercs)

Szerző: ...
Hungfu Kolostor (弘褔寺) és Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: augusztus 8.

CBETA:

E szútrát általában az első szútrának tekintik, amely számos jellegzetesen yogācāraikus tant mutat be, mint például a vijñapti-mātra ("csupán illúzió" vagy "csak a gondolat" tanítása, mely szerint a tárgyak empirikus világát a tiszta elképzelés termékének tekintik, nincs valósága az észlelő szubjektum tudatán túl. E tantás szempontjából a megvilágosodás a jelenségek képzeletbeli státuszának, valamint az én és a külső objektumok nem-szubsztancialitásának felismerése), tri-svabhāva (három természet, 三自性) stb. Sokszor lefordították kínaira, köztük Bodhiruci (菩提流支) 514-ben (ld.: T.16.675), Paramārtha (真諦) 557-ben, T.16.677) és Guṇabhadra (求那跋陀罗) 435-43-ban (T.16.678 és T.16.679).

12. Bevezetés a logikába 因明入正理論 (Nyāyapraveśa, 1 tekercs)

Szerző: Śaṅkarasvāmin 商羯羅主
Hungfu Kolostor (弘褔寺) és Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: szeptember 10.

CBETA: T32n1630 因明入正理論

Az első indiai logikai szöveg, amelyet valaha kínaira fordítottak. Áttekintést nyújt Dignāga (陳那菩薩) logikájából. Tíz szerzetes írt ehhez a szöveghez kommentárt. Egy udvari taoista, Lu Cai saját maga írta meg a yin-yang értekezését a kínai kozmológiai elveket alkalmazva, ami felháborította a buddhistákat, és válsághoz vezetett, amely enyhült akkro, amikor a császár által megkérdőjelezett Xuanzang megerősítette, hogy Lu kommentárja téves.648. év

13. Kérdező Dévák Szútrája 天請問經 (Devatā sūtra, 1 tekercs)

Szerző: ...
Hungfu Kolostor
Fordítás ideje: április 17.

CBETA: T85n2786 天請問經疏

14. Tíz Kategória [Padārtha] Értekezése 十句義論 (Vaiśeṣika-daśapadārtha śāstra, 1 tekercs)

Szerző: Maticandra 慧月
Hungfu Kolostor (弘褔寺) és Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: június 11.

CBETA:

Hindu vaiśeṣika szöveg. A padārthák a valóság alapvető összetevői [kategóriák]. A vaiśeṣikák gyakrabban sorolnak fel kilenc, nem pedig tíz padārthát.

15. Csak-Tudat [Vijñapti-mātra] Harminc Verse 唯識三十論 (Triṃśikā, 1 tekercs)

Szerző: Vasubandhu 世親
Hungfu Kolostor (弘褔寺) és Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: június 25.

CBETA: T31n1586 唯識三十論頌
magyar: Vasubandhu - Harminc Vers 世親 《唯識三十論頌》

A gyökérszöveg, amelyen az "Értekezés a Csak-tudat Tökéletességéről" (成唯識論) kifejti. A kínai cím szó szerinti szanszkrit változata: Triṃśikā vijñapti-mātra śāstra.

16. Gyémánt Szútra 金剛般若經 (Vajracchedikā sūtra, 1 tekercs)

Szerző: ...
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje:

CBETA: T08n0235 金剛般若波羅蜜經

A Gyémánt Szútrának számos kínai fordítása létezik, köztük Kumārajīva (鳩摩羅什) 401-ben-, Bodhiruci (菩提流支) 509-ben-, Paramārtha (真諦) 558-ban-, és Yijing (義淨) 703-ban keletkezett fordítása Azonban Xuanzang fordítása vált szabványossá Kelet-Ázsiában.

17. Bevezetés a Száz Dharmába 百法明門論 (Mahāyāna śatadharmā-prakāśamukha śāstra 1 tekercs)

Szerző: Vasubandhu 世親
Hungfu Kolostor (弘褔寺)
Fordítás ideje: december 7.

CBETA: T31n1614 大乘百法明門論

Vasubandhu Yogācāra Száz Dharma felsorolása, kategóriák szerint felosztva.

18. Mahāyāna Enciklopédia [Mahāyānasaṅgraha] Kommentárja 攝大乘論世親釋 (Mahāyānasaṅgraha-bhāṣya, 10 tekercs)

Szerző: Vasubandhu 世親
Északi Palota 北闕 és Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: n/a

CBETA: T31n1596 攝大乘論釋論649. év

19. Mahájána Enciklopédia 攝大乘論本 (Mahāyānasaṅgraha, 3 tekercs)

Szerző: Asaṅga 無著
Északi Palota 北闕 és Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: január 14 - július 31.

CBETA: T31n1594 攝大乘論本

Asaṅga szövegének Paramārtha-féle változata nagyon népszerűvé vált a VI. századi Kínában. Hatása még Xuanzang korában is átható volt. Az, hogy Xuanzang a She lun 攝論 (fent 9. és 18.) teljes kommentárjának lefordítását választotta (beleértve Vasubandhu egyikét is), mielőtt lefordította volna a gyökérszöveget. Ez azt jelzi, hogy célja az volt, hogy helyesbítse azokat a tévhiteket, amelyeket a Paramārtha fordítása által Kínába bevezetett hibás elméletek és magyarázatok szültek. Mielőtt felajánlotta volna a szöveg egy másik változatát, Xuanzang hiteles kommentárokat adott, amelyek aláásták Paramārtha kiegészítéseit.

20. A Függő Keletkezés Szent Tanításának Szútrája 緣起聖道經 (Nidāna sūtra, 1 tekercs)

Szerző: ...
Hungfu Kolostor (弘褔寺)
Fordítás ideje: február 17.

CBETA: T16n0714 緣起聖道經

Szútra a pratītya-samutpādáról (緣起 - függő keletkezésről).

21. Beszéd a Tudattestről 識身足論 (Abhidharma Vijñāna-kāya pāda śāstra, 16 tekercs)

Szerző: ...
Hungfu Kolostor (弘褔寺) és Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: március 3. - szeptember 19.

CBETA: T26n1539 阿毘達磨識身足論

A Sarvāstivāda Abhidharma Kánon III. szövege.

22. A Tathāgata Prasenajit király Tanításának Szútrája 如來示教勝軍王經 (Rājavavādaka sūtra, 1 tekercs)

Szerző: ...
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: március 24.

CBETA: T0515 如來示教勝軍王經

Buddha megtanítja Prasenajit királyt (波斯匿王), hogyan kell jó királynak lenni. Xuanzang számára ennek a szútrának valószínűleg legalább két vonatkozása volt. Először, indiai barátját és kulcsfontosságú tanítóját Prasenajit (波斯匿王) Shengjun -nek (勝軍) hívták (lásd a buddhista fenomenológia tizenötödik fejezetét). Prasenajit király Buddha kortársa és alteregója volt: ugyanazon a napon született, mint Buddha. Ő megörökölte apja trónját, ellentétben Buddhával, aki elutasította azt; Prasenajit király végül Buddha tanítványa lett. Másodszor, válaszul szolgált a kínai császárnak, aki katonai ambíciói miatt nyomást gyakorolt ​​Xunzang-ra, hogy tájékozódjon a Kínától nyugatra fekvő területekről. A (Nagy Tang) Nyugati régiók Fejlegyzései (大唐)西域記lásd a 7. pontot fent) volt az egyik válasz, amely részletes információkat közölt a kolostorokról, a földrajzról és a szokásokról, de kevés volt katonai hasznáralat.

23. A Legritkább Létezés Szútrája 甚希有經 (*Adbhūta-dharma-paryāya sūtra, 1 tekercs)

Szerző: ...
Cuiwei Palota (翠微宮), Zhongnan Hegy (終南山)
Fordítás ideje: július 2.

CBETA: T0689 甚希有經

24. Szív Szútra 般若心經 (Prajñā-pāramitā hṛdaya sūtra, 1 tekercs)

Szerző: ...
Cuiwei Palota (翠微宮)
Fordítás ideje: július 8.

CBETA: T08n0251 般若波羅蜜多心經

Teljes cím: 般若波羅密多心經. Sokszor lefordították kínaira. Xuanzang változata vált széles körben elfogadott verzóvá. Nagyon népszerű Kínában, Koreában és Japánban, ezt a változatot naponta éneklik Kelet-Ázsiában a papok és hívő / gyakorló budhisták több mint ezer éve.

25. A Bodhisattva Vinaya Adományozásáról Szóló Kidolgozás 菩薩戒羯磨文 (1 tekercs)

Szerző: Maitreya 彌勒
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: augusztus 28.

CBETA: T24n1499 菩薩戒羯磨文

Ez a szöveg a Yogācārabhūmiból származik (ls. fent, 10.).

26.A Dharma Igaz Jellemzői Szútra 王法正理經 (1 tekercs)

Szerző: Maitreya 彌勒
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: augusztus 31.

CBETA: B09n0041 正理滴論

27. Legfelsőbb Összehasonlíthatatlan Szútra 最無比經 (1 tekercs)

Szerző:
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: szeptember 1.

CBETA: T16n0691 最無比經

28. Kommentár a Bódhiszattva-előírásokhoz 菩薩戒本(*Bodhisattva-śīla sūtra, 1 tekercs)

Szerző: Maitreya 彌勒
Daci'en Kolostor (大慈恩寺) (vagy Ts'ui-wei palota 647-ben)
Fordítás ideje: szeptember 3.

CBETA: T24n1501 菩薩戒本

29. Mahāyāna Ékszer a Kézben [a Madhyamaka Iskola Logiko-filozófiai] Értekezés 大乘掌珍論 (Karatala-ratna, 2 tekercs)

Szerző: Bhāvaviveka 清辯
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: október 19-24

CBETA: T30n1578 大乘掌珍論

Az első Madhyamaka (中觀見 ~a mahájána buddhizmus egyik filozófiai iskolája, amelyet Nágárdzsuna alapított) szöveg, amelyet Xuanzang fordított. A Madhayamaka és Yogācāra közötti viták, amelyek teljes lendületben zajlottak, amikor Xuanzang Nālandában tartózkodott, egyrészt Bhāvaviveka (清辯, Madhyamaka képviselője), másrészt Sthiramati (安慧) és Dharmapāla (护法神) mint a Yogācāra képviselői tanításaira összpontosult.

30. Értekezés a Buddha-föld Szútráról 佛地經論 (Buddhabhūmi-sūtra śāstra, 7 tekercs)

Szerző: Bandhuprabha 親光 stb.
...
Fordítás ideje: 649. november 12.–jan. 2, 650

CBETA: T26n1530 佛地經論

Kommentárokat tartalmaz a Buddha-bhūmiról (佛地). Mivel egyes részek újra megjelennek az Értekezés a Csak-Tudat Tökéletességéről (成唯識論) műben, egyesek azt feltételezik, hogy ezeket a párhuzamos részeket Dharmapálának kell tulajdonítani (bár sem ez a szöveg, sem ezen értekezés nem teszi ezt kifejezetten). A Buddha-bhūmihoz fűzött kommentár tibeti fordítása szintén párhuzamba állítható e szöveg részeivel; A tibetiek ezt a kommentárt śīlabhadrának, Nālandā fejének tulajdonítják.650. év

Ez az év Gao Zong (高宗) uralkodásának első éve. Apja, Tai Zong (太宗) erősen támogatta Xuanzang-ot. Gaozong aki vonzódott a taoizmushoz és ahhoz a gondolathoz, hogy Ő maga esetleg Laozi leszármazottja, folytatta Xuanzang támogatását, de kevesebb lelkesedéssel.

31. A Megvilágosodás Helyes Alapelvei 因明正理門論本 (Hetuvidyā nyāya dvāra śāstra, 1 tekercs)

Szerző: Dignāga 陳那
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: február 1.

CBETA: T32n1628 因明正理門論本

Dignāga egyik logikai alapszövege.

32. A Szútra a Tiszta Föld Dicséretéről Buddha Védelmével 稱讚淨土佛攝受經 (Sukhāvatī-vyūha, 1 tekercs)

Szerző:
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: n/a

CBETA: T12n0367 稱讚淨土佛攝受經

Kiemelt és fontos Tiszta Föld szútra, közismert nevén a Kisebb Sukhāvati Sutra.

33. A Yogācāra Gyakorlati Szakaszainak Magyarázata 瑜伽師地論釋 (Yogācārabhūmi-śāstra-kārikā, 1 tekercs)

Szerző: Jinaputra 最勝子
...
Fordítás ideje: n/a

CBETA: T30n1580 瑜伽師地論釋

Jinaputra (最勝子) kommentárja a Yogācārabhūmihoz (10.).

34. Szútra a Dharma-kapu elsőbbségéről, amely megkülönbözteti a függő keletkezést 分別緣起初勝法門經 (*Vikalpa-pratītya-samutpāda-dharmottara-praveśa sūtra, 2 tekercs)

Szerző: Jinaputra 最勝子
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: március 10.

CBETA: T16n0717 分別緣起初勝法門經

Egy másik szútra a függő keletkezésről (緣起 ~pratītya-samutpāda)

35. Vimalakīrti tanításainak szútrája 說無垢稱經 (Vimalakīrti-nirdeśa sūtra, 6 tekercs)

Szerző: ...
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: n/a

CBETA: T14n0476 說無垢稱經

A szútra ma is népszerű Kínában, mert hőse egy megvilágosodott hívő gyakorló, aki túljár Buddha legmagasabb bodhiszattva tanítványainak eszén, bizonyítva, hogy a hívők magasabb szintre juthatnak, mint a szerzetesek. Ötször fordították le Xuanzang előtt: Kumārajīva (鳩摩羅什) 406-ban-, Zhi Qien (支謙) 223-228 közt-, Dharmarakṣa (竺法護) 308-ban-, Upaśūnya (月婆首那) 545-ben-, és Jñānagupta (闍那崛多) 591-ben. Kumārajīva változata maradt a népszerű, nagyrészt irodalmi érdemeinek köszönhetően.

36. A gyógyító méltó eredeti fogadalma [Lapis Lazuli Radiance Tathāgata] Szútra 藥師(流璃光如來)本願功德經 (Bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhāsa-pūrvapraṇidhāna-viśeṣa-vistara, 1 tekercs)

Szerző: ...
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: n/a

CBETA: T14n0450 藥師琉璃光如來本願功德經

Fontos szútra a Gyógyító Buddháról. Japánban a Yogacara (Hossō) kezdetben a Gyógyító Buddhához (Yakushi) kötődött és a Nara környékén fennmaradt korai templomok közül még ma is vannak fő csarnokok Yakushi szobrokkal, beleértve a fő Hossō templomot, amelyet találóan Yakushijinak neveztek (Gyógyító Buddha Kolostor).

37. Mahāyāna-Vaipulya Száz traktátus 大乘廣百論本 (*Catuḥśataka, 1 tekercs)

Szerző: Āryadeva 聖天
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: 650. július 13.-jan. 30, 651

CBETA: T30n1571 大乘廣百論釋論

Egy nagy Madhyamaka szöveg Āryadevától, Nāgārdsuna első jelentős tanítványától.

38. Kommentár a Mahāyāna-Vaipulya Száz traktátushoz 大乘廣百論釋論 (10 tekercs)

Szerző: Āryadeva 聖天, Dharmapāla 護法
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: 650. július 30. - 651 január 30.

CBETA: T30n1571 大乘廣百論釋論

Dharmapāla kommentárja Āryadeva szövegéhez, azaz egy Yogācāra kommentár egy Madhyamaka gyökérszöveghez. Ebből a szövegből néhány rész újra megjelenik az Értekezés a Csak-Tudat Tökéletességéről (成唯識論) műben.

39. Eredeti események [Buddha] 本事經 (Itivṛttaka sūtra, 7 tekercs)

Szerző: ...
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: október 10. - december 6.

CBETA: T17n0765 本事經

40. A Buddhák Szíve Dhāranī szútrája 諸佛心陀羅尼經 (Buddha-hṛdaya-dhāranī, 1 tekercs)

Szerző: ...
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: október 26.

CBETA: T19n0918 諸佛心陀羅尼經651. év

41. Érdemek átvétele [készítette] a hét Amitābha Buddha) 受持七佛名號(所生)功德經 (1 tekercs)

Szerző: ...
...
Fordítás ideje: február 4.

CBETA: T14n0436 受持七佛名號所生功德經

A megtisztelő cím, mint "ming hao" 名號, az Amitābha szokásos jelzője.

42. Mahāyāna Nagy Gyüjteményének Kṣitigarbha tíz értekezése szútra 大乘大集地藏十輪經 (Daśacakrakṣitigarbha sūtra, 10 tekercs)

Szerző: ...
...
Fordítás ideje: Február 18., 651-aug. 9, 652

CBETA: T13n0411 大乘大集地藏十輪經

Nakamura szerint ezt a szútrát iráni nyelveket beszélő papok állították össze.

43. Az Abhidharma Kincstár tantételeinek feltárása 阿毘達磨藏顯宗論 (*Abhidharma-samayapradīpika vagy *Abhidharmakośa-śāstra-kārikā-vibhāṣya, 40 tekercs)

Szerző: Saṅghabhadra 尊者眾賢
...
Fordítás ideje: 651. április 30. – 652. november 26.

CBETA: T29n1563 阿毘達磨藏顯宗論

Ez és a Nyāyānusāra (Shunzhengli lun, 49. lent) Saṅghabhadra (僧伽跋陀羅・衆賢, Vasubandhu fiatalabb sarvāstivádin kortársa) két abhidharmikus kommentárja, amelyet Xuanzang fordított. Ez a mű Vasubandhu Kośáját (lent 44.) bírálja hagyományos sarvāstivádin álláspontból.

44. Abhidharma kincstár 阿毘達磨俱舍論 (Abhidharmakośa-bhāṣya, 30 tekercs)

Szerző: Vasubandhu 世親
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: 651. június 3-szept. 13, 654,

CBETA: T29n1558 阿毘達磨俱舍論

Vasubandhu legfontosabb yógácāra előtti munkája, amelyet kínaiul röviden Ju She Lun (俱舍論) -nek hívnak (a 俱舍 a korai Tang kiejtésében láthatóan átírta a szanszkrit ko-sha hangokat). A kifejtéssel ellátott versekből (a továbbiakban külön is lefordítva 45.) a Kośa elsősorban a Sarvāstivāda Abhidharma tanításait szervezi és tömöríti kritikusan, ezért más buddhista irányzatokhoz, például a Sautrāntikához kapcsolódó álláspontokat foglal el. Ez az intellektuális nyugtalanság volt az, ami végül Vasubandhut Yogācārinná tette.

45. Abhidharma kincstárának énekei 阿毘達磨俱舍論本頌 (Abhidharmakośa, 1 tekercs)

Szerző: Vasubandhu 世親
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: n/a

CBETA: T29n1560 阿毘達磨俱舍論本頌

46. ​​Mahāyāna traktátus a karma megalapozásáról 乘成業論 (Karma-siddhi-prakaraṇa, 1 tekercs)<>

Szerző: Vasubandhu 世親
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: szepteber 24.

CBETA: T31n1609 大乘成業論

Ez Vasubandhu köztes munkája, amely bemutatja, hogyan fejlődött megértése a Kośa megírása óta, de még nem gondolkodott úgy, mint egy Yogācārin.652. év

47. Mahāyāna Abhidharma Értekezése 大乘阿毘達磨集論 (Abhidharmasamuccaya, 7 tekercs)

Szerző: Asaṅga 無著
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: február 11. - április 3.

CBETA: T31n1605 大乘阿毘達磨集論

Asaṅga fontos Yogācāra értekezése, röviden Ji Lun (集論).

48. A megmaradó dharma szútrája, amelyet közvetlenül Buddha nirvánája előtt rögzítettek 佛臨涅槃記法住經 (1 tekercs)

Szerző: ...
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: május 17.

CBETA: T12n0390 佛臨涅槃記法住經

A „degeneráló Dharma” elméletének egy alternatív változatát kínálja, amelyben a Dharma megértése tíz szakaszban hanyatlik, mindegyik egy évszázadig tart. Mivel indiai tartózkodása végén Xuanzang élénk, nyugtalanító álmot látott, amely azt jósolta, hogy Indiában a buddhizmus véget ér, ez a szútra különösen megrendítő lehetett számára.653. év

49. Abhidharma az ész értekezés szerint 阿毘達磨順正理論 (Abhidharma-Nyāyānusāra śāstra, 80 tekercs)

Szerző: Saṅghabhadra (尊者)眾賢
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: 653. február 3. - 654. augusztus 27.

CBETA: T29n1562 阿毘達磨順正理論

A hagyományos Sarvāstivāda Abhidharma értekezés ugyanattól Saṅghabhadrától, aki kritikai kommentárt írt a Kośáról (43., fent). Hosszabb és átfogóbb, mint a Kośa.654. év

50. Nandimitra feljegyzése a nagy arhatoknak elmagyarázott tartózkodó dharmáról 大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記 (Nandimitrāvadāna, 1 tekercs)

Szerző: ...
...
Fordítás ideje: június 8.

CBETA: T49n2030 大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

Részlet – röviden "A megmaradó dharma felállítása" (法住立) – a Mahāparinirvāṇasūtrából (48. fent), amelyben Nandimitra elmeséli, hogy Buddha, közvetlenül a nirvánája előtt tizenhat Nagyra bízta a "megmaradó Dharmát". Arhatok és tanítványaik arra kérik őket, hogy védjék és őrizzék.

51. Szútra a mahájána magasztalásának érdeméről 稱讚大乘功德經 (1 tekercs)

Szerző: ...
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: június 24.

CBETA: T0840 稱讚大乘功德經

52. A dhāranī szútrája, amely átviszi a szenvedést és a viszontagságot 拔濟苦難陀羅尼經 (1 tekercs)

Szerző: ...
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: október 15.

CBETA: T21n1395 拔濟苦難陀羅尼經

53. Az egyetemes és ezoterikus nyolc név Dhāranī szútrája 八名普密陀羅尼經 (1 tekercs)

Szerző: ...
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: november 11.

CBETA: T1365 八名普密陀羅尼經

Azok, akik ezt a nyolc nevet gyakorolják (csodálatos ékesség, érdemek ékköves óceánja, elmozdíthatatlan, valóságfelhő, szeretetre méltó forma stb.), soha nem kerülnek a pokolba, de amikor meghalnak, megjelennek a Buddhák, hogy oktassák őt a Dharmában. Halála után Maitreya Tuṣita Mennyországában fog újjászületni. A kelet-ázsiai tantrában számos „nyolc név” gyakorlat kapcsolódik Maitreyához.

54. Szútra, amely feltárja a végtelen Buddha-földek tulajdonságait 顯無邊佛土功德經 (Tathāgatāṇaṃ Buddhakṣetra-guṇokta-dharma-paryāya (sūtra), 1 tekercs)

Szerző: ...
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: november 12.

CBETA: T10n0289 顯無邊佛土功德經

55. A Dhāranī szútrája a zászlók és pecsétek viselésére 勝幢臂印陀羅尼經 (1 tekercs)

Szerző: ...
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: november 13.

CBETA: T21n1363 勝幢臂印陀羅尼經

56. A Dhāranī szútrája a világ fenntartásáért 持世陀羅尼經 (Vasudhāra-dhāranī, 1 tekercs)

Szerző:
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: november 24.

CBETA: T20n1165 聖持世陀羅尼經655. év656. év

57. A tizenegyfejű spirituális mantrájának szútrája [Avalokiteśvara] 十一面神咒心經 (Avalokiteśvaraikādaśamukha-dhāranī, 1 tekercs)

Szerző: ...
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: április 17.

CBETA: T20n1071 十一面神呪心經

A tizenegyfejű Avalokiteśvara kapcsolatba került a kelet-ázsiai yógacarával, különösen Japánban a Nara időszakban (amikor a Hossō-, a japán Yogacara volt a domináns).

58. A nagy Abhidharma Kommentár 阿毘達磨大毘婆沙論 ((Abhidharma) Mahāvibhāṣa, 200 tekercs)

Szerző: Az 500 Nagy Arhat
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: 656. augusztus 18. – 659. július 27.

CBETA: T27n1545 阿毘達磨大毘婆沙論

Ez a hatalmas munka, amely kulcsfontosságú a Sarvāstivāda Abhidharma szempontjából, egy egész Taishō kötetet kitölt. A 8 felosztásból és 43 fejezetből álló kommentár a Jñānaprasthāna-hoz (阿毘達磨發智論) valószínűleg Kasmírban íródott. Az 500 arhatról, amelyeket olyan mahájána-művekben tárgyalnak, mint a Lótusz-szútra és a Nirvána-szútra, és amelyeket különösen a chan iskolák tisztelnek, úgy vélték, hogy a Mahāvibhāṣát (Abhidharma-mahāvibhāṣā) négyszáz évvel Buddha Nirvánája után állította össze a Kaniṣka (迦膩色伽王一世) által e célból összehívott találkozó során. Két másik kínai fordítás is létezik: T.28.1546 425-427 közt Buddhavarmin által, eredetileg 110 tekercs, de 50 tekercs elveszett a Liang-dinasztia idején; és T.28.1547 (20 tekercs), 383-ban Saṅghabhadra vagy Saṅghadeva (僧伽跋澄) által.657. év

59. A bölcsesség Abhidharmán keresztül történő felemelkedésének értekezése 阿毘達磨發智論 ((Abhidharma) Jñānaprasthāna śāstra, 20 tekercs)

Szerző: Katyāyanīputra 迦多衍可子
YuHua Gong (玉華宮) Jádevirág Palota / kolostor
Fordítás ideje: 657. február 14. – 660. június 20.,

CBETA: T26n1544 阿毘達磨發智論

A Sarvāstivāda Abhidharma piṭaka hetedik kötete, amelyet gyakran - a Mahāvibhāṣával együtt / amely annak kommentárja - a sarvāstivádinok központi kanonikus szövegének tekintik.

60. Az objektív feltételek értekezése .觀所緣緣論 (Ālambana parikṣa, 1 tekercs)

Szerző: Dignāga 陳那
Dànèi Lì Rì Diàn (Nagy Belső Elegancia Napcsarnoka) 大內麗日殿
Fordítás ideje: 657. február 14. – 660. június 20.,

CBETA: X51n0830 觀所緣緣論

Dignāga ismeret-elméleti munkája, amelyet Paramārtha korábban lefordított kínaira.658. év

61. Értekezés az Abhidharmába történő belépésésről 入阿毘達磨論 (Abhidharma-āvatāra-prakaraṇa, 2 tekercs)

Szerző: Skandhila 塞建陀羅
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: november 13.

CBETA: T28n1554 入阿毘達磨論659. év

62. Amogha becsapó spirituális mantrájának alapvető szútrája 不空罥索神咒心經 (Amoghapāśahṛdaya śāstra, 1 tekercs)

Szerző: ...
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: május 15. <

CBETA: T20n1094 不空羂索神呪心經

63. Értekezés a dharmákról és a szkandhákról az Abhidharma ösvény szerint 阿毘達磨法薀足論 (Abhidharma-dharmaskandha pāda śāstra, 12 tekercs)

Szerző: Mahāmāudgalyāyana (尊者)大目乾連
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: augusztus 20. - október 5.

CBETA: T26n1537 阿毘達磨法蘊足論

A Sarvāstivāda Abhidharma kánon ötödik műve, amelyet hagyományosan Buddha egyik tanítványának tulajdonítanak - Mahā-Maudgalyāyana-nak (目犍連) vagy Śāriputra-nak (舍利弗) -, de valószínűleg két vagy három évszázaddal Buddha után íródott.

64. A Vijñapti-mātra alapító értekezése 成唯識論 (*Vijñapti-mātra-siddhi śāstra, 10 tekercs)

Szerző: Xuanzang, hagyományosan "Dharmapāla és társainak" tulajdonítják.
YuHua Gong (玉華宮) Jádevirág Palota / kolostor
Fordítás ideje: októer vagy november

CBETA: T31n1585 成唯識論

Xuanzang-nak ez az egyetlen olyan fordítása, amely nem egy szöveg közvetlen fordítása, hanem több (hagyományosan tíz) különböző szövegből származó, szelektív, értékelő szerkesztői változata. Mivel Kuiji (窺基) e szöveghez igazodott - miközben felvállalta Xuanzang utódjának szerepét -, a kelet-ázsiai hagyomány a Cheng Weishi Lunt Xuanzang tanításainak döntő példájaként kezelte.660. év

65. Nagy bölcsesség tökéletessége szútra 大般若波羅蜜多經 (Mahā-prajñā-pāramitā-sūtra, 600 tekercs)

Szerző: ...
YuHua Gong (玉華宮) Jádevirág Palota / kolostor
Fordítás ideje: február 16., 660-nov. 25, 663

CBETA: T05n0220 大般若波羅蜜多經

Ez a hatalmas mű, a három teljes Taishō-kötetet kitöltő hatszáz tekercs olyan jól ismert műveket tartalmaz, mint a Gyémánt-szútra, és a Prajñāpāramitā-szútra elérhető legteljesebb gyűjteménye. Xuanzang fontolóra vette fordításának lerövidítését, hogy elkerülje az ismétlést, de egy álom eltántorította, és így teljes egészében lefordította a Prajñāpāramitā korpuszt.

66. Az Abhidharma-ösvény szerinti osztályozások értekezése 阿毘達磨品類足論 (Abhidharma-prakaraṇa-pāda, 18 tekercs)

Szerző: Vasumitra (尊者)世友
YuHua Gong (玉華宮) Jádevirág Palota / kolostor
Fordítás ideje: október 10. - november 30.

CBETA: T26n1542 阿毘達磨品類足論

Sarvāstivāda Abhidharma kánon második munkája; kifejezések, kategóriák és pozíciók összefoglalója.

67. Az Abhidharma értekezés különböző aspektusainak gyűjteménye 阿毘達磨集異門足論 (Abhidharma-saṅgitī-paryāya pāda śāstra, 20 tekercs)

Szerző: Śāriputra (尊者)舍利子
YuHua Gong (玉華宮) Jádevirág Palota / kolostor
Fordítás ideje: 660. január 2-febr. 1, 664,

CBETA: T26n1536 阿毘達磨集異門足論

Sarvāstivāda Abhidharma kánon első munkája, amelyet a tibeti hagyomány Mahā-Kauṣṭhilának, Yaśomitra pedig (a Kośához írt kommentárjában) Pūrṇának tulajdonít. Számszerűen csoportosítja a tanokat.661. év

68. A közép és a szélsőségek különbözőségeinek versei 辯中邊論頌 (Madhyānta Vibhāga kārikā, 1 tekercs)

Szerző: Maitreya 彌勒
YuHua Gong (玉華宮) Jádevirág Palota / kolostor
Fordítás ideje: június 3.

CBETA: T1601 辯中邊論頌

Egy kulcsfontosságú Yogācāra szöveg versei, amelyeket Maitreyának vagy Asaṅgának tulajdonítanak.

69. Értekezés a közép és a szélsőségek megkülönböztetéséről 辯中邊論 (Madhyānta Vibhāga bhāṣya, 1 tekercs)

Szerző: Vasubandhu 世親
YuHua Gong (玉華宮) Jádevirág Palota / kolostor
Fordítás ideje: június 12-július 2.

CBETA: T31n1600 辯中邊論

Vászubandhunak tulajdonított magyarázó kommentár a fenti 68. versekhez.

70. Vijñapti-mātra Húsz Verse / éneke 唯識二十論 (Viṃśatikā-vṛtti, 1 tekercs)

Szerző: Vasubandhu 世親
YuHua Gong (玉華宮) Jádevirág Palota / kolostor
Fordítás ideje: július 3.

CBETA: T31n1590 唯識二十論

Vasubandhu egyik filozófiailag legfontosabb Yogācāra műve.

71. Függő Keletkezés Szútrája [Szútra a feltételek keletkezésének magyarázatáról] 緣起經 (Pratītyasamutpāda-sutra, 1 tekercs)

Szerző: ...
...
Fordítás ideje: augusztus 9.

CBETA: T02n0124 緣起經

Egy szútra a függő keletkezésről ( 緣起 ~pratītya-samutpāda).662. év

72. Értekezés a tantételek különböző részlegeinek kerekéről 異部宗輪論 (Samaya-bhedoparacana cakra, 1 tekercs)

Szerző: Vasumitra (tibeti hagyomány szerint)
YuHua Gong (玉華宮) Jádevirág Palota / kolostor
Fordítás ideje: szepteber 2.

CBETA: T49n2031 異部宗輪論

Húsz iskola áttekintése Sarvāstivāda (说一切有部) nézőpontjából.663. év

73. Értekezés a testelemekről az Abhidharma-ösvény szerint 阿毘達磨界身足論 (Abhidharma Dhātu-kāya pāda śāstra, 3 tekercs)

Szerző: Vasumitra (尊者)世友
YuHua Gong (玉華宮) Jádevirág Palota / kolostor
Fordítás ideje: július 14.

CBETA: T26n1540 阿毘達磨界身足論

Sarvāstivāda Abhidharma negyedik kanonikus szövege, amely a mentális kategóriák felsorolásával foglalkozik, tartalmazza a tudat (心) és a mentális funkciók (心所) kapcsolatát.

74. Öt jelenség Vibhāṣa Értekezése 五事毘婆沙論 (Pañca-vastuka-vibhāṣa, 2 tekercs)

Szerző: Dharmatrāta (尊者)法救
Daci'en Kolostor (大慈恩寺)
Fordítás ideje: november 18.

CBETA: T28n1555 五事毘婆沙論

A forma (色 ~rūpa)-, a tudat (心 ~citta) és a mentális faktorok (心所, ~caitta) abhidharmikus megbeszélése.

75. Szútra az Egyedülállóan Sugárzó Spirituális Változások Szamádhijáról 寂照神變三摩地經 (Praśānta-viniścaya-prātihārya-samādhi sūtra, 1 tekercs)

Szerző: ...
YuHua Gong (玉華宮) Jádevirág Palota / kolostor
Fordítás ideje: 664. február 1. (vagy 665. február 12.)

CBETA: T15n0648 寂照神變三摩地經664. év

76. Ötfej Szútra Mantrája [Öt Mantra Szútrája] 咒五首經 (1 tekercs)

Szerző: ...
YuHua Gong (玉華宮) Jádevirág Palota / kolostor
Fordítás ideje: február 2.

CBETA: T20n1034 呪五首

77. Versek a Nyolc Tudatosság Szerkezetéről 識規矩頌 (Verses on the Structure of the Eight Consciousnesses)

Szerző: Xuanzang

Fordítás ideje: n/a

CBETA:

Ez a Xuanzang által írt szöveg (ellentétben a fordítással) nem található meg a Taishō-ban. Hasonló témákat fed fel, mint a Cheng Weishi Lun, de némileg másképp szerveződik.
Xuan Zang TANterem - 玄奘讲堂
1076 Budapest, Garay utca 13-15. | Telefon: +3630.619.9088 és +3630.337.8240